Прехвърляне на Microsoft Outlook календар в Google Calendar – избягване на маймуница

Искам, календара, който си поддържам в Аутлук (защото го синхронизирам вкъщи с джиесема си), да го виждам и в Гугъл календар (за да го имам и на компютъра в офиса, където нямам Аутлук). Кирилицата буксува(ше). (още…)

Реклами
Published in: on 22. февруари '13 at 5:39  Comments (1)  

чл. 536 ал. 3 ГПК (жалба срещу спряна регистрация)

Това е по-скоро молба някой да разясни текста, въведен в края на миналата година. Тук поствам текста и малкото от стенограмата в НС. Е, и моята догадка… (още…)

Published in: on 21. февруари '13 at 6:46  Вашият коментар  

Писмено пълномощно от търговец

Чл. 26 от Търговския закон предвижда, при определени предпоставки, допълнителна благинка.

За съотношението между пълномощията по ЗЗД и ТЗ.  (още…)

Published in: on 6. януари '13 at 7:48  5 коментара  

ГЕРБ наруши демокрацията

След като некомпетентният (вж. вечерните новини по НТВ относно облагането на лихвите) министър на финансите С. Дянков посегна на частната собственост (вж. РКС за национализацията на пенсионните фондове), неговата партия аморално престъпи друг от конституционните устои: народовластието.
Да оскверниш първия съвременен референдум наистина е пионерско. Но възмутително. (още…)

Published in: on 24. октомври '12 at 11:09  3 коментара  

Някои автоматични поправки с Уърд

Ето някои улеснения, които могат да се ползват при корекция на правописа и странирането на по-дълъг текст. Всъщност само три употреби на функцията Find/Replace на Microsoft Word. (още…)

Published in: on 27. май '12 at 2:45  Вашият коментар  

Интересно, Митрани

ТВ 7 започва 3-месечен адвокатски сериал, чиито серии могат да се гледат и от интернет. Всъщност и аз се възползвах от тази възможност за първите две, защото времето на излъчването – 20:00 ч.  (сряда и петък), не се връзва с моя график.

Впечатленията ми са приятни. (още…)

Published in: on 28. април '12 at 11:50  Вашият коментар  

Отговорност на наемателя при кражба

Кой следва да понася вредните последици при изгубване, открадване, увреждане на наетата вещ и при липси (= щета с неустановен произход до неговото установяване)? (още…)

Published in: on 23. април '12 at 9:35  Вашият коментар  

Уиндоус 7/ Интернет експлорер не помни последната папка

Когато качвате или сваляте множество от документи и имате развито/ дълбоко директорийно дърво, е за предпочитане програмите да запомнят къде е било местонахождението на последния обработен файл, за да предложат вземане/ слагане на следващия при него. (още…)

Published in: on 6. март '12 at 4:28  Вашият коментар  

Nur noch, nur mehr, nunmehr, noch immer noch

Поначало nur значи само, nunсега или вече, nochоще (вече е schon), mehr e повече.
При съчетаването им наблюдаваме подобно на идиом значение, струва ми се – рядък феномен в немския. (още…)

Published in: on 13. януари '12 at 3:42  Comments (1)  

Маршрут с градския транспорт, ремонти и задръствания – електронни справки

Днес видях, че на сайта на Центъра за градска мобилност се поддържа възможност за електронно намиране на маршрут между две точки – по желание с по-малко билети или с по-малко пешеходене. Интересна е и другата географско-информационна услуга: статус на задръстванията и на ремонти и затворени улици. Ако съдя от сайта на tix.bg, системата е била подобрена на 31.03.2010, следователно е съществувала и преди това. ЦГМ са съобщили за сътрудничеството си в новина от 02.03.2010, но явно иконката едва сега ми е направила впечатление (е сложена на очевадно място). Браво!

Published in: on 16. октомври '11 at 10:45  Вашият коментар  

Преименуване на неотваряща се папка

Секретарката беше насканирала с Xerox Phaser един текст и поставила на USB флаш памет в папка с моето име и дата, напр.: nedoklan_12.08. – с точката накрая. Машината и е позволила да кръсти директорията така, но Windows explorer не иска да я чете. (още…)

Published in: on 21. август '11 at 7:43  Вашият коментар  

Уволнения по чл. 328, ал. 1, т. 10 и 10а КТ – малко щуране

Внимание: законът е променен. Засега вж. коментарите, а по-сетне може да напасна и статията. 

1. Съгласно чл. 328 ал. І т. 10 от Кодекса на труда

Работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие „при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст” (ПОСВ).

(още…)

Published in: on 12. април '11 at 11:11  Comments (1)  

Платен годишен отпуск – режим след 2010 г.

  • Какво гласи РКС 12/ 2010 по к.д. 15/10 накратко?
  • Ако Народното събрание все още много желае да „изчисти” старите отпуски? (още…)
Published in: on 18. ноември '10 at 10:12  Вашият коментар  

„Съдебен” цирк по „Нова”

От 3 октомври 2010 г. по Нова телевизия се излъчва предаването „Съдебен спор”. Идеята е чудесна. Реализацията силно куца. Ще направя коментар на поведението на съдиите, без да влизам по съществото на споровете. (още…)

Published in: on 17. октомври '10 at 2:31  4 коментара  

АБРО – дразнещ лобизъм

Не мине и месец и по радиото се застелят тия декламации колко Асоциацията на българските радио- и телевизионни организиции била загрижена за възнагражденията на правоносителите. (още…)

Published in: on 2. октомври '10 at 1:47  Вашият коментар  

Семейни кодекси – таблица на съответствието

„Новият” Семеен кодекс е обнародван в ДВ 47/ 23.06.2009 г. и е в сила от 01.10.2009 г., а предходният – обн. ДВ 41/ 28.05.1985 в сила от 01.06. с.г. Настоящата таблица би трябвало да подпомогне работата с по-стари доктринерни разработки (но не и ППВС по СК от 1968 и ЗЛС), затруднена поради новата номерация, а и за съжаление, има новели, които трудно се поддават на разбиране без старата разпоредба. Тя се базира на Сборника със съпоставка на текстовете на чл.-кор. Ц. Цанкова и В. Петров от изд. „Сиела” и на практика го допълва. Доколкото знам, този път „Сиби” не направиха (пълнотекстови) сравнителни таблици, а приложение със съответстващата номерация – т.е. нещо като поместеното тук.

СК 1985

СК 2009

1

1

2

0

3

2

4

0

5

0

6

4

7

5

8

9

9

8

10

10, 11

11

12

(още…)

Published in: on 29. септември '10 at 2:41  Вашият коментар  

Неоткриваеми файлове (XP с/у Office 2007)

Ако сте забравили как сте кръстили и къде сте поставили някой файл, за да го намерите, обикновено ползвате функцията за търсене на документи на Уиндоус от Windows XP Start menu – Search – documents – use advanced search options, в които допълнителни опции въвеждате дума или фраза, които предполагате, че съдържа документа.
И аз така преди месец търсих документ, за съжаление не го открих и го съставях наново. Вчера го видях. Днес търсих още нещо и не се намери. И сега ми просветна. Проблемът на проблема е, че не предполагате, че има проблем.
Ключът от палатката е, че ХП не познава новите (от 2007 г.) уърдовски документи (Microsoft Office Word 2007), които носят разширение *.docx (съответно с четвърта буква „x“ и за останалите формати) и не търси в тях, когато сте задали търсене в документи. Затова трябва да се търси във всякакви файлове (още в началото се избира Search for All files and folders) и там да се ограничи чрез критерий за име (*.docx in the file name) и стринг (сричките, думата или изречението, които търсите). (още…)

Published in: on 22. август '10 at 4:19  Вашият коментар  

Долни Лозенец – Етажност

В квартала бутат стари сгради, за да построят по-високи. Преди време бях неприятно впечатлен от една такава грозотия и я пратих в „Дневник“, а те взели, че я публикували и дори има 60-ина коментара на други безделници :).

(още…)

Published in: on 2. юли '10 at 2:03  2 коментара  

По тълкуването на чл. 58а от НК

Наказателен кодекс
Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) При постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета.
(2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години.
(3) Съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер на наказанието лишаване от свобода, определено при условията на ал. 2 и наказанието лишаване от свобода, предвидено в Особената част на този кодекс. (още…)

Published in: on 23. април '10 at 5:34  Comments (1)  

Внимание с концентрацията и преклузиите

Получих искова молба – какво да правя?

Макар и в сила от около 2 години, Гражданският процесуален кодекс (ГПК – урежда гражданските и търговските дела пред съдилищата) все още е нов на фона на половинвековния си предшественик. Поради това изглежда необходимо по-популярно да се акцентира на някои „фатални” негови особености. (още…)

Published in: on 6. март '10 at 3:58  5 коментара  

Бюлетин 3-10

І. ГПК – несеквестируемост на извънбюджетните сметки на общините
ІІ. Кариери за строителни материали – ограничаване
ІІІ. ДВ 15/ 2010
– ЗПИИРКОРНФС
– ЗДПУ
– ЗИД КТ
ІV. Обществени поръчки и корупция – Борис Велчев – законопроект
V. Съдилища
– РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция
– ТР ОСГТК 1/ 2009 – селектиране на касационните жалби
– ТР 2/ 2009 ОСГК – реституция – Народен съд
– ТР 4/ 09 ОСНК ВКС – правна помощ
– Противоконституционнен натиск над съдебната власт от страна на изпълнителната
– Доклад СРС 2009
VІ. Списък на длъжници в България (още…)

Published in: on 1. март '10 at 3:41  Вашият коментар  

КАТ – новости, неясноти и проблеми в административното наказване

При засечени с новите свръхпаметливи радари-камери нарушения се предлага да не се съставят АУАН и да не се отнема талонът, тъй като служителите в КАТ не смогват – само една камера на бул. „Цариградско шосе” хваща по 200-300 нарушителя на ден. Според чл. 186, 190 ЗДвП в такива случаи се издава „фиш”, срещу който може да се възрази само ако МПС-то е обявено за издирване, и който подлежи на обжалване само след заплащане на глобата, като бездруго се предава на публичния изпълнител след 1 месец (още…)

Published in: on 1. март '10 at 2:59  2 коментара  

РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция – недопустимо и неправилно

Конституционно дело (к.д.) 10/ 2009 г. е образувано по искане на Политическа партия „Ред, законност, справедливост” (ПП РЗС), препратено от главния прокурор, в което се оспорват парламентарните избори във всички 123 секции в Република Турция. Решението е ок. 31 станд.стр., което включва и 2 (+1) особени мнения.
(още…)

Published in: on 21. февруари '10 at 9:42  Comments (1)  

Етажна собственост – администратор на лични данни?

Председателката на Комисията за защитата на личните данни се била изказала пред „Дарик”, че всички домоуправители трябвало да се регистрират като администратори по ЗЗЛД , което е абсурдно. (още…)

Published in: on 18. февруари '10 at 5:58  5 коментара  

Мораториуми и временни забрани

Опит за списък на действащите решения на Народното събрание, с които се забраняват дейности, иначе разрешени от законите, или се спира давността: (още…)

Published in: on 16. февруари '10 at 10:11  4 коментара  

Бюлетин 2-10

І. Заменки на гори – забранена държавна помощ?
ІІ. Мораториум върху промяна на предназначението на земи покрай Черноморското крайбрежие
ІІІ. ПУРНЕС – отменен
ІV. Нови квази ценни книжа – данъчен кредит
V. Съдилища
– УБДХ – противоречие с еКПЧос
– Само официални букви в името – кюрди – ЕСПЧ
– Царски имоти – недопустимост на искането на обмудсмана – КС
– ТР ВАС 1/ 2010 г. – допълнителен срок за начисляване на ДДС/ данъчен кредит – административнонаказателна отговорност
– ТР ВАС 2/ 2010 г. – допустимост на оспорване на нормативни административни актове – ЮЛ
– Обстоятелствена проверка едновременно с прехвърляне – обжалване на отказ на нотариус
VІ. Кант – преводи
VІІ. Класация на юридически факултети в България – 1-во място за СУ„КО”
VІІІ. Агенти на ДС/ РСБНА – 3 % от публичните личности
Допълнение – ЗУЕС

(още…)

Published in: on 15. февруари '10 at 4:48  Вашият коментар  

Тогава било по-добре? – да погледнем трезво

Около 10 ноември се замисляме за отхвърления строй на т.нар. зрял социализъм. При бай Тошо си имало всичко – работа, пари, храна, ред…, твърдят някои. Тъй като темата е за привидностите в историята, а и за нетрезвата любов, струва ми се, че и други дати, включително 14 февруари са подходящи за припомняне. (още…)

Published in: on 14. февруари '10 at 7:56  4 коментара  

Подарък за сватба – колко пари?

Средната и минималната сума, коефициентите за различни хипотези в сватбената тарифа са малко по-долу. (още…)

Published in: on 9. февруари '10 at 6:41  4 коментара  

Бюлетин – част 1/ 2010 г.

Какви са тези бюлетини? (още…)

Published in: on 30. януари '10 at 8:58  Вашият коментар  

Бюлетин 1-10

І. Подаване на годишен отчет за дейността от търговците
ІІ. Декларации смятат сами данъците
ІІІ. „Понижени” териториални дирекции на НАП – достъп до правосъдие
ІV. Задължение за регистрация по ДДС за ФЛ и ЮЛ без достигнат праг
V. Задължителен имейл
VІ. Проект за реформа на съдебната власт
VІІ. Антикорупционни мерки под въпрос – ЗПРКИ, АПК и ЗАдм
VІІІ. Лични документи – удължен срок на старите – нови от 29 март
ІХ. Членството в професионални камари май не отпада
Х. Етажна собственост – 2 % напредък към януари 2010 г.
ХІ. България в ГМО драмата – ЕС с/у потребителите
ХІІ. Закон за събранията и митингите – любовта на народа
ХІІІ. Съдебна практика
– Недопустимост на произволните обиски
– Амнистия – 1 ‰ – потвърдена от КС
– Нищожен нормативен акт – правила за подпомагане на филмопроизводството
– Млечен картел 2007 – доказан и във ВАС
– Срещу „картела на нотариусите” чрез атакуване на Тарифата за нотариалните такси
– Наредба за обществения ред в София – отменена на І инст. – бира в градинките
– 14 януари 2009 г. – закононарушения само от „протестиращите”
ХІV. София
– Отказ на административни услуги при неплатени публични вземания ?
– Закони – 10 000 лв./брой
ХV. СРС – промени в деловодствата (още…)

Published in: on 30. януари '10 at 8:33  Вашият коментар