Бюлетин 3-10

І. ГПК – несеквестируемост на извънбюджетните сметки на общините
ІІ. Кариери за строителни материали – ограничаване
ІІІ. ДВ 15/ 2010
– ЗПИИРКОРНФС
– ЗДПУ
– ЗИД КТ
ІV. Обществени поръчки и корупция – Борис Велчев – законопроект
V. Съдилища
– РКС 2/ 2010 – касиране на гласове от Турция
– ТР ОСГТК 1/ 2009 – селектиране на касационните жалби
– ТР 2/ 2009 ОСГК – реституция – Народен съд
– ТР 4/ 09 ОСНК ВКС – правна помощ
– Противоконституционнен натиск над съдебната власт от страна на изпълнителната
– Доклад СРС 2009
VІ. Списък на длъжници в България (още…)

Реклами
Published in: on 1. март '10 at 3:41  Вашият коментар  

Бюлетин 2-10

І. Заменки на гори – забранена държавна помощ?
ІІ. Мораториум върху промяна на предназначението на земи покрай Черноморското крайбрежие
ІІІ. ПУРНЕС – отменен
ІV. Нови квази ценни книжа – данъчен кредит
V. Съдилища
– УБДХ – противоречие с еКПЧос
– Само официални букви в името – кюрди – ЕСПЧ
– Царски имоти – недопустимост на искането на обмудсмана – КС
– ТР ВАС 1/ 2010 г. – допълнителен срок за начисляване на ДДС/ данъчен кредит – административнонаказателна отговорност
– ТР ВАС 2/ 2010 г. – допустимост на оспорване на нормативни административни актове – ЮЛ
– Обстоятелствена проверка едновременно с прехвърляне – обжалване на отказ на нотариус
VІ. Кант – преводи
VІІ. Класация на юридически факултети в България – 1-во място за СУ„КО”
VІІІ. Агенти на ДС/ РСБНА – 3 % от публичните личности
Допълнение – ЗУЕС

(още…)

Published in: on 15. февруари '10 at 4:48  Вашият коментар  

Бюлетин 1-10

І. Подаване на годишен отчет за дейността от търговците
ІІ. Декларации смятат сами данъците
ІІІ. „Понижени” териториални дирекции на НАП – достъп до правосъдие
ІV. Задължение за регистрация по ДДС за ФЛ и ЮЛ без достигнат праг
V. Задължителен имейл
VІ. Проект за реформа на съдебната власт
VІІ. Антикорупционни мерки под въпрос – ЗПРКИ, АПК и ЗАдм
VІІІ. Лични документи – удължен срок на старите – нови от 29 март
ІХ. Членството в професионални камари май не отпада
Х. Етажна собственост – 2 % напредък към януари 2010 г.
ХІ. България в ГМО драмата – ЕС с/у потребителите
ХІІ. Закон за събранията и митингите – любовта на народа
ХІІІ. Съдебна практика
– Недопустимост на произволните обиски
– Амнистия – 1 ‰ – потвърдена от КС
– Нищожен нормативен акт – правила за подпомагане на филмопроизводството
– Млечен картел 2007 – доказан и във ВАС
– Срещу „картела на нотариусите” чрез атакуване на Тарифата за нотариалните такси
– Наредба за обществения ред в София – отменена на І инст. – бира в градинките
– 14 януари 2009 г. – закононарушения само от „протестиращите”
ХІV. София
– Отказ на административни услуги при неплатени публични вземания ?
– Закони – 10 000 лв./брой
ХV. СРС – промени в деловодствата (още…)

Published in: on 30. януари '10 at 8:33  Вашият коментар