КАТ – новости, неясноти и проблеми в административното наказване

При засечени с новите свръхпаметливи радари-камери нарушения се предлага да не се съставят АУАН и да не се отнема талонът, тъй като служителите в КАТ не смогват – само една камера на бул. „Цариградско шосе” хваща по 200-300 нарушителя на ден. Според чл. 186, 190 ЗДвП в такива случаи се издава „фиш”, срещу който може да се възрази само ако МПС-то е обявено за издирване, и който подлежи на обжалване само след заплащане на глобата, като бездруго се предава на публичния изпълнител след 1 месец от издаването.

Ф: Касае се за особено (развитие на) АН производство; подобно на фиша и тук се шкартира издаването на констативен акт, а направо се налага глоба; тук обаче нямаме фиш, т.к. нарушението не е непременно маловажно (като ФС или според наказанието), наказанието не се налага на място, не се посочват данни за самоличността на контролния орган и липсва съгласие на нарушителя; особено е и „анулирането” (вероятно вид отмяна при административно възобновяване или отзив; не би трябвало да се допуска, ако е било обжалвано); възможно е във фиша да е посочено едно нарушение (превишена скорост), а лицето да е глобено за друго (недоносителство).
Липсата на субективна намеса, точността на техническото средство и желанието за спестяване на едно от волеизявленията (АУАН/ НП) идват да оправдаят (а) квази презумпцията за невъзразяване и (б) предварителното изпълнение.

Уредбата е непълна и неясна.

 • Подлежи ли на самостоятелно оспорване „отказът за анулиране” или се обема от съдебното производство по обжалване; ако поради забавяне на съобщаването на фиша или поради неспазване на срока от АНО отказът за анулиране се получи след започване на принудителното изпълнение, как се защитава окраденият собственик?
 • Може ли наказанието да се обжалва, ако е платено преди да е получено съобщението за доброволно изпълнение?
 • Имат ли значение пред съда обстоятелствата по чл. 11 ЗАНН, извън тези по 186 ал. VІІІ ЗДвП (напр. собственикът на колата е малолетен; имало е кражба, но колата не е заявена за издирване, напр. поради несвоевременно узнаване; фалшиви номера; с нарушението е предотвратена катастрофа и др.)
 • идеята, че отговорността не е лична, защото така било в ЕС, е засегната в мотивите; обективната отговорност противоречи на чл. 24 ЗАНН; но евентуално би могло да се приеме, че чл. 188 (заедно с процесуалните 186 V и VІІІ) въвежда материално задължение за собственика (като напр. чл. 102, 171-5 б „б”).
 • На всеки съсобственик ли се налага глоба в пълен размер или има значение разпределението на ползването?
 • Има ли право на лихви лицето, чиято глоба е отменена?

Не трябва да се забравя, че и КАТ трябва да изпрати съобщение за доброволно изпълнение (182 ДОПК). Без него публичният изпълнител, който междувременно е получил „фиша”, не може да издаде покана за доброволно изпълнение (221 ДОПК).

Основното възражение срещу проекта би могло да бъде, че се съкращава една инстанция. Според теорията първата фаза на административнонаказателното производство се води между актосъставителя (обвинител) и обвинения (с право на възражение) пред (независимата) наказваща особена юрисдикция. Щом камерите са наистина толкова категорични, нарушителите сами не биха рачили да оспорват, след като получат акта („фиша”) със снимката. Тогава не е ясно защо при наличие на изключителни обстоятелства трябва направо да се товарят НАП и съдилищата (пък и КАТ за овъзмездяване на съдебни разноски), вместо при подаване на възражение административнонаказващият орган да осъществява преценка дали да издаде постановление. (Т.е. може както при заповедното производство „фишът” да бъде наказващ под условие – подлежи на изпълнение, ако не постъпи възражение в определен срок от получаването му.) Иначе при положение, че остават 2 съдебни инстанции, в които „фишът” може да падне на всички важащи за административните наказания основания, ограничаването на възможностите за упражняване на правото на защита на гражданите, макар и нежелателни, не водят до засягането на минимално гарантираното му ниво.

Неясно е уточнението в чл. 39 ЗАНН – да няма подпис на контролния орган, а да има ли на съставителя? Ако няма се поражда опасност гражданите да получават m.m. неистински фишове от недобросъвестни частни лица или служители. Не става ясно и как би се ангажирала дисциплинарната и гражданската (пряка и регресна) отговорност на виновни длъжностни лица.

Учудване, а предвид чл. 3 КРБ, 14 І АПК и възражение буди изискването указанията в бланката да са точно на английски език. Китайският и арабският са масово разпространени; съдилищата на ЕС работят на френски. Това ненужно удобство ще струва около 13 000 лв./годишно* и би могло да се замести с линк към интернет сайт.

Уебкамера, показваща реда на опашката в КАТ.


*3 ст. х 15 радара х 100 фиша х 365 дни

Advertisements
Published in: on 1. март '10 at 2:59  2 Коментари  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/03/01/%d0%ba%d0%b0%d1%82-%e2%80%93-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%b4/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 КоментариВашият коментар

 1. Благодаря!

 2. Обсъжданият по-горе законопроект 954-01-49/ 20/11/2009 залежава в НС. Междувременно пак Иван Вълков и гр.н.п са внесли втори 054-01-84/ 21/10/2010, който наскоро излезе в ДВ.
  Беглият поглед на разликите с (подобренията при) обнародвания текст показва: отпаднало е неподписването; отпаднало е предварителното принудително изпълнение (автоматизмът дори при възразяване); даден е срок за възражението.
  Отпаднал е английският език в образеца, но министърът може да го въведе, а и за обикновените фишове го пише в ЗДвП (срв. РКС 11/2010 – противоконституционно изискване за английско резюме на научните трудове).
  Темата е обсъждана и във форума на „Лекс“.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: