Етажна собственост – администратор на лични данни?

Председателката на Комисията за защитата на личните данни се била изказала пред „Дарик”, че всички домоуправители трябвало да се регистрират като администратори по ЗЗЛД , което е абсурдно.
КЗЛД знаят да заплашват с глоби управителите на ЕтС и да тормозят фирмите с пререгистрации, а не знаят да прочетат член първи на Закона. ЗЗЛД не се прилага за обработката на лични данни, а само за обработката на лични данни с автоматични средства или в регистър (чл. 1. ал. ІІІ т. 1; § 1 т. 2). Домовата книга не съставлява регистър по смисъла на ЗЗЛД, защото данните не са структурирани*; книгата представлява събрани в една папка или едно тяло отделни партиди; данните са достъпни само по 1 критерий – № на обекта; при липса на други критерии за търсене е излишно да се коментира изискването да са „лесно“ достъпни по тях. Освен това съгл. чл. 1 ал. VІІ ЗЗЛД е неприложим към физически лица, обработващи данни за лични или ДОМашни цели. А ДОМоуправителят прави точно това.
Е, сега трябвало всеки домоуправител да съставя и правила и инструкции за боравене с личните данни.

Според Шопова „управител на блока на практика ще представлява живеещите там и затова ще бъде и администраторът“. Аргументът за тълкуване „на практика” не е познат нито на правната теория, нито на ЗЗЛД. Досега беше общоприето, че етажната собственост е неперсонифицирана общност (когато не е сдружение), което означава, че ако законът изискваше регистрация, администратор щяха да бъдат всички собственици.
Може би идеята за ограничаване до управителите е понеже от Комисията сами осъзнават абсурдността на претенциите си: Ако регистрираме всички, живеещи в блокове и кооперации, направо може да се прехвърлят данните от ЕСГРАОН в КЗЛД. Впрочем последните явно пропускат факта, че домоуправителят се сменя обикновено на 1 – 2 години (чл. 19. ал. ІІ ЗУЕС), та и при техният „вариант” би трябвало след няколко години цялото народонаселение да мине през КЗЛД.
Quis custodiet ipsos custodes?
Засега се надяваме, че ако КЗЛД не се самоусмирят, това ще направят законодателят или съдът.

* Ето съображение 27 от Директивата, макар и в малко нескопосан превод: като имат предвид, при все това, че що се отнася до ръчната обработка, настоящата директива обхваща само файловите системи, а не неструктурираните досиета (filing systems, not unstructured files; Dateien, nicht jedoch unstrukturierte Akten; que les fichiers et ne s’applique pas aux dossiers non structurés); като имат предвид, в частност, че съдържанието на файловата система трябва да бъде структурирано според конкретни критерии, отнасящи се до лица, позволяващи лесен достъп до личните данни; като имат предвид, че в съответствие с определението в член 2, буква в) различните критерии за определяне на съставните елементи на структурирания набор от досиета, както и отделните критерии, уреждащи достъп до такъв набор, могат да бъдат определени от всяка държава-членка; като имат предвид, че досиетата или групите от досиета, както и заглавните им страници, които не са структурирани съгласно определените критерии, в никакъв случай не попадат в приложното поле на настоящата директива. Съгласно дефиницията в чл. 2 „файл с лични данни“ („файл“) означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпен по определени критерии

Advertisements
Published in: on 18. февруари '10 at 5:58  5 Коментари  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/02/18/%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%e2%80%93-%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 КоментариВашият коментар

 1. Комисията била освободила домоуправителите. И косвено нарежда на законодателя да допълни ЗУЕС (що се касае до идеални части и др. необходими за УЕС данни). Издала е предписание до Министъра, но изглежда няма такова право (пасивна легитимация) – той не е администраторът на ЛД в този случай; предписанието е ПАМ, но са нарушени и правилата за форма на ИАА (не е посочена възможността за обжалване – 140 АПК).

 2. Ами, май и ПАМ не е. Мисля си, че да е ПАМ, трябва контрола да е на издаващия го. А тук контрола е съдебен.

  • Не те разбрах. Контролът по изпълнението или контролът по законосъобразност? (Първият е на адм. орган, вторият на висшестоящите и на съда.)

   Ето какво пише Кино Л./ 2004 г., стр. 231 и тук: „Обжалването на ИндивАдмАкт, с който е наложена мярка на административна принуда, …“; стр. 234 „… ПринудАдмМерки се прилагат по реда, установен от ЗАП/ АПК“; „… индивидуални и по изключение общи“. И определението на ВАС: „По своята правна природа тези предписания са принудителни административни мерки…“

   При всички положения ПАМ са подли копелета: могат да се прикриват зад заповеди, конклудентни, да приличат на наказания и тн.

 3. Със заповед РД 02 – 14 – 755/10.05.2010 Мрът на РРБ е наредил (на кого?) да не попълва определени полета от книгата на собствениците. Интересно кое има по-висок ранг – законът или там някакво предписание на КЗЛД? (Последното открих по някаква случайност сред новините на сайта на КЗЛД. Самото решение, респ. мотивите, обаче липсва. Разделът с практиката е пълно мазало: формулярът за търсене не може да има година, различна от 2000; списъкът с решенията не сочи датата на приемането – иди ги преравяй по номера на жалбата; но дори и да ги преравяш – въпросното решение пак липсва там. Макар че към днешна дата има качени по-нови решения.)
  Като как си го представят да се спазват разпоредбите на ЗУЕС, изискващи проверка на кворума и гласуване според идеалните части; таксуване според възрастта; ако тези данни не са пред очите на изпълнителния орган на ЕтС? Това съвсем логично следва от текста на ЗУЕС. Що се касае до настоящия адрес на собственика и временно пребиваващите лица, вписването им наистина не намира опора в закона, макар че първото би било полезно – как да бъде уведомен за повреди в имота, за задължения? Още повече, че тези данни се попълват с негово съгласие.
  Отпада и посочването на отглежданите животни. А тъкмо ЗУЕС в чл. 7 ал. VІ изисква да се вписват взетите за отглеждане и притежаваните животни. Това вероятно с оглед контрола от НВМС (които имат достъп до книгата) и консумативни вноски. Кой е забил на чл. 7 ал ІІ и не е слязъл да дочете няколко реда по-долу – не е ясно.

 4. в. „Труд“: Комисия засекрети научните звания


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: