Мораториуми и временни забрани

Опит за списък на действащите решения на Народното събрание, с които се забраняват дейности, иначе разрешени от законите, или се спира давността:

 • разпоредителни сделки в Студентски град, т. 8 (бюл. 14-09, т. ІV)
 • промяна предназначение на крайморски гори (бюл. 2-10, т. ІІ)
 • разпоредителни сделки от наследниците на царете, ДВ 103/ 09 и к.д. 19/09 (бюл. 29-09, т. VІ; 2-10, т. V)
 • строежи в устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване (ДВ 70/ 08); с § 24а ЗУТ е запазена валидността на издадените дотогава разрешения (ДВ 6/ 09).

извън списъка:

 • заменки на гори – забраната всъщност е направена в Закона за горите със ЗИД обн. І.2009 (бюл. 2-10, т. І)
 • разрешения за кариери за добив на подземни богатства – прието е от МС (ДВ 13/ 2010); в сила до 16.ІІ 2012 г.
 • ГМО 5 г. – очаква се, понастоящем самият закон забранява (бюл. 1-10, т. ХІ)
 • придобиване по давност на частна държавна и общинска собственост; до 1990 г. въобще не може да се придобива по давност социалистическа собственост (вкл. на кооперации и обществени организации – отм.ред. на чл. 86 вр. 2 ЗС), до 1. юни. 1996 г. (когато вл. в сила на ЗОС) – само държавна и общинска, след това – само публична; в последния момент (даже със задна дата) е приет ЗД ЗС (който всъщност не е „изменителен“, а самостоятелен закон, ДВ 46/2006), който спира течението на срока; действието на спирането последно е удължено с ДВ 109/ 2008, засега до 31.12.2011 г.
 • смъртно наказание (ДВ 60/ 1990) – неприложим след отмяната му в НК (ДВ 153/1998)
 • разпореждане с държавно, общинско и друго имущество (ДВ 69/1990) – с решението на ВНС от 17.08.1990 г. се спира разпореждането с различни недвижими имоти и преобразуването на фирми; частично отменено с ДВ 101/1990 относно туристически и търговски обекти по чл. 13 (разпореждане от държавни и общински фирми) на У 56 (отм. ДВ 48/1991); вероятно вече неактуално
 • някои отчуждени (и подлежащи на реституция) обекти (ДВ 101/ 1990) това решение на ВНС от 6.12.1990 г. освен частичната отмяна на забраната за разпореждане с държавно и общинско имущество, въведена с ДВ 69/90, и самó въвежда забрана; нарушаването ѝ, съгласно чл. 1 ал. ІІ ЗВСОНИ, прави сделките нищожни; вероятно вече не е актуално
 • разпореждане с имущество (ДВ 1/ 1992) –  от страна на ТКЗС и кооперации, освен разпределяне по ЗСПСЗЗ; съгл. § 11 ЗСПЗЗ нарушаващите решението сделки са нищожни; вероятно вече не е актуално – тези организации са прекратени ex lege с § 12 ЗСПЗЗ

Ако се сетите за някой друг, пишете коментар, безплатно е 🙂

Ужким разчитам на етимологията, но доскоро  и аз бях заблуден от общоприетата („журналистическа“) употреба на „налагам мораториум“ в смисъл на „забранявам до окончателното решаване“, докато всъщност „мораториум“ значи „забавяне“, „отсрочка“ и затова се интерпретира във връзка с давността, та се наложи да прередактирам статията и коментарите. Въпросът е дали властническата забрана, когато не е предвидима, не имплицира и спиране на давността (мораториум по право).

Advertisements
Published in: on 16. февруари '10 at 10:11  4 Коментари  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2010/02/16/%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d0%b8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 КоментариВашият коментар

 1. Според Павлова, М., ГП ОЧ, 2002 г., стр. 667:
  а) мораториум може да се наложи с нормативен акт и води до спиране на погасителната давност за принудително изпълнение (както посочва името му)
  б) спиране на давността може да се предизвика и със индивидуален административен акт (значи на по-голямо основание и с решение на НС), който забранява упражняването на право/ задължение.

  Остава въпросът дали това спиращо действие следва от приемането на акта, автоматично, дори без да е посочено – по силата на принципите и логиката на правото и справедливостта. И съответно дали последващ акт за спиране просто го прогласява или без него суспензивният ефект не съществува.

  Според мен като че ли въпросът няма точен отговор и изричните мораториуми идват да дадат по-голяма сигурност на принципното разрешение (напр., че 45-годишният режим е бил временно изключително събитие). Иначе по отношение на гражданските сделки 306 ТЗ дава обща уредба – докато трае непреодолимата сила изпълненията на задълженията се спира (което е самопонятно, но по-скоро се намеква за давността). Към извънредните събития от неприроден характер може да се причисли и реторсията.

  Напр. с времето, през което има забрана за упражняване на строителни дейности, се удължава давността по вземането на инвеститора (възложителя) срещу строителя. Следва да се има предвид, че и преклузията на правото на строеж и ползване се урежда по режима на давността.

 2. Из мотивите на РКС 4/ 1998, т. 4А: „срещу онзи, който не може да води иск, давност не тече. Принципът, познат още на римското право, не е чужд и на българското право. В Царство България до 1944 г. са издавани 14 закона за даване мораториум, с които е спирана придобивната, респ. погасителната давност поради изключителни събития, всяко едно от които се свързва с невъзможността на правоимащия да търси правата си.“

  Т.е. схемата е следната:
  изключително събитие -> пречка за упражняване -> евентуално мораториум -> давност не тече;

  а) природен катаклизъм -> мораториум
  б) чиновнически немукаетлък -> фактически незащитавани имоти -> мораториум

  Актът, който спира давността, се постановява обикновено след събитието (малко – напр. вулканично изригване, или 45 години – при смяната на строя); спирането е отнапред общо отредено за някои хипотези (напр. в случай на мобилизация) от ЗЗД; в някои случаи актът постановява спирането на упражняването на правото, а за спирането на давността прави извод теорията (вж. предния коментар).

 3. придобиване по давност на частна държавна и общинска собственост;
  Удалжен ли е срока,БЛАГОДАРЯ.

 4. МАМАТА РАЗГОНИХА НА БИЗНЕСА С ТОЯ МОРАТОРИУМ за студентски град Време е да се предприемат стъпки за премахването му.Що за простотия – това да не са дюните или уникални природни забележителности,застрашени от погиване.Трябва да се инциирапремахването , ако не -последна надежда – Страсбург!или…Арменския поп


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: