Неточности в правноинформационни системи

Целта на статията е по-скоро да покаже, че на ПИС не може да се вярва безрезервно. Възможно е някои от проблемите да са били коригирани впоследствие, вкл. в резултат на тази статия.

„Апис”

 • Инструкция № 6 по ЗДТ (Изв. 17/ 1953 …) към ХІ.2008 г. е посочена сред действащите (макар чрез сред отменените е включена Наредба № 4 за отчитане КИДБ (ДВ 12/ 1980 …); към 04.ІІ.2011 г. била вече в подменюто на отменените и с бележка за отмяната ѝ под заглавието.

„Сиела”

 • Конституцията на англ. ез. – не съдържа ал. ІІ на чл. 62.
 • НК – пред 255 ІІ е посочено „Изм. – ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.“, като по този начин не е указано, че предишният срок за влизане в сила на отпадането на АДВ е бил отменен с ДВ 32/09 (§ 38 ЗИДДОПК ДВ 12 маха АДВ. Съгл. § 68 на същия той влизал в сила от 1. май 2009 г. Със ЗДДОПК ДВ 32/09 § 68 е допълнен така, че, между другото, и § 38 относно НК влиза в сила от 1.1.2010.)
 • ЗВСОНИ – (а) пред § 4 е посочено „погрешно обявен за противоконституционен…“, докато този тълкувателно-изменящ параграф всъщност е обявен за противоречащ на конституцията с РКС 20/96 г.; наистина, в решението е поправяна ЯФГ с РКС 16/96 и наистина е имало погрешно обявяване, но грешката се е състояла в посочването на друго име на закона (посочен е бил изменителният, който впрочем е нямал параграф с такъв номер); (б) текстът на § 5 ал. 3 липсва; обичайната практика е обявените за противоконституционни текстове да се посочват – вж. напр. чл. 2 ал. ІІ с.з.
 • ЗЗД – неточно е името на вестника, в който е обнародван/поправен първоначално (посочено е „ДВ.” вм. „Известия”)
 • ЗОДОВ – с ДВ 30 /06 (АПК) е изменен чл. 1, а е записано, че е имало изменение само на ал. 1 (все пак текстът на ал. 2 е актуален)
 • ЗТР – при допълването на чл. 25 ІІ през 2008 г. се е изгубила (за радост – само) точката.
 • ЗСРС – не е актуализиран спрямо ДВ 48/2008 г.
 • ЗИДЗГраждВъзд ДВ 82/ 2002 в несъответствие с обнародвания текст последният раздел е обозначен „ДопълнителнИ разпоредбИ”. По неясни причини в Лекс пък не се показва знакът за параграф „§”.
 • ТЗ – по-скоро софтуерна грешка, че от самата негова страница не можете да узнаете каква редакцията на чл. 6 ІІ към ДВ 66/2005.
 • ПСАРОВАС (стар) – отменените от ВАС приложения (образци на протоколи) не са достъпни.
 • Етичен кодекс на адвоката – към 01.09.2012 г. е публикуван в редакцията към обнародването му; под заглавието също не е посочено изменението от ДВ 43/ 2010 г., Неофициален раздел, стр. 106.

И все пак „Сиела” са почти единствените, които се грижат за правосъзнанието на българина, давайки безплатен достъп ч/з „Лекс беге“ до актуалните текстове на редица нормативни актове (за разлика от Народното събрание, в сайта на чийто Държавен вестник човек по никакъв разумен начин не може да се ориентира дали редакцията, която чете, важи за момента, който го интересува.) Относително по-големият брой грешки се дължи вероятно на това, че ползвам най-вече тази система.

„Сиби”

Засега не съм ги хващал в грешка. Макар че не я предлагат, те трябва да имат база данни, тъй като все отнякъде печатат книгите „новелизирани под редакционната отговорност” на издателството. Отличават се от „Апис” и „Сиела” и се ориентират и при по-сложни ситуации (напр. 2 промени с 1 ДВ). Порязаха едно мое предложение, тъй като полетата на книгите им били тесни (?!?).

„Нова звезда”

Книгите им обичайно имат пропуски в измененията. Няма да ми стигне цялото време на света да ги опиша обаче. Напр. КТ. Размер на шрифтове, заглавия, полета – не ги търсете. Понякога посочват за източник „Норма”*. Въпреки това си пазарувам от тях. Дават отстъпки. * наблюдение преди ХІ.2010 г., когато „Сиела“ и „Норма“ се сливат.

Advertisements
Published in: on 22. октомври '09 at 2:55  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/10/22/%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%b8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentВашият коментар

 1. Чак сега виждам нещо, което е подвеждащо у „Сиби“. И все пак е въпрос на редакционна политика, а не грешка. За разлика от други системи, пред изменени разпоредби „Сиби“ отбелязва само № на ДВ, а не и особености по влизането на сила. Такива се посочват в бележка под линия само когато редакцията е решила за нужно (вж. напр. ЗС, 10 изд., чл. 43, 49). Особености, касаещи 1-2 дена, обикновено губят значение години след влизането в сила на закона и непрекъснатото им упоменаване само заема място. Освен това наистина тези особености се посочват от „Сиби“ в описа на измененията в началото на акта. Но ако случайно те заинтригува откога се вписват обявените завещания (чл. 112 б. „и“ ЗС – добавена с ДВ 34/00), много по-вероятно е окомерно да се задоволиш, че е от началото на 2000 г., отколкото да прелистваш до под заглавието на закона, за да видиш точната дата на ДВ, и оттам да узнаеш, че ЗКИР влиза в сила от 2001 г. – 8 месеца след обнародването си. Или пък да отгръщаш до отменените редакции, за да се убедиш, че „новата“ алинея наистина я е нямало, и покрай това да забележиш, че в скобите пред текста – в отклонение от възприетото за основната част от нормативния акт – е посочено и действието по време.
  От друга страна, от сборника по ЗКИР (3. изд.), също не може да разбереш какви промени са правени в ЗС, тъй като § 9 – 15 не са печатани.
  Искам да кажа, че допълнителните бележки на издателството са много полезни, но към орязването на информация трябва да се подхожда внимателно.

  Допълнение 2013-12-02: Открих и първата грешка в точния смисъл – в НК, 12. изд. към 3.окт.2013 г. в чл. 216 неправилно е заличено „от свобода“ и е станало „се наказва с лишаване от една до шест години“. (Грешката не е на ДВ/НС.)


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: