Система и предели на защитата на личните данни

Статията ми „Система и предели на защитата на личните данни – кратко представяне” е публикувана в Годишника на Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство 1/ 2008, стр. 74 – 113 (в леко осакатен от редакторите вариант). Предвид „огромния” тираж на сборника и напук на безумните изисквания на издателство „Стопанство” да се искало разрешение от тях съм я направил ДОСТЪПНА В ИНТЕРНЕТ.
Статията условно може да се резюмира така:

Част първа (§§ 1 – 6 и 23 – 27) – „ВЪНШНА” СИСТЕМА на ЗЛД

Изследвана е вътрешната, европейската и международноправната уредба на защитата на личните данни (ЗЛД). Приема се, че ЗЛД НЕ е конституционноправен институт в стриктен смисъл, нито следва от самоизпълними международни инструменти за защита правата на човека.Тя е закрепена единствено в Хартата на основните права (към Лисабонския договор за ЕС), което в следствие на примата на правото на Европейската общност, води до дерогация на противоречащи на принципите ѝ специални спрямо Закона за защита на личните данни нормативни актове. Гражданските права са както спрямо държавата, така и спрямо всеки частноправен субект.
Съмнително е, че от неправомерна обработка на лични данни могат да настъпят някакви вреди (претърпени загуби, пропуснати ползи, морални вреди). Във фактическия състав на мислимите хипотези присъства поне още нещо – престъпление, напр. при кражбата на самоличност, или договорно неизпълнение. Но това касае в същата степен напр. и ябълките – кражба на ябълка, несъхраняване в склад. Ако отговорност възникне, тя би могла да има както деликтен, така и договорен характер, в нея няма специфика и не се отнася само до обхвата на ЗЗЛД. Наказателноправната защита на специални видове информация също е разгледана.

Част втора (§§ 7 – 24) – „ВЪТРЕШНА” СИСТЕМА на ЗЛД

Две са насоките в ЗЛД, които оформят групите „права на прозначност” и „права на тайна”.
Понятието за защита на личните данни (ЗЛД) е многопластово: в най-общ смисъл прозначност, тайна и процедури; в широк смисъл – тайна и ограничаване на разпространението; в тесен смисъл – технически мерки по ограничаване на разпространението на личните данни.
Законовата дефиниция на лични данни се е изродила до безумност. След анализ на закона, теорията и практиката се стига до простия извод, че лични данни са „всяка информация, отнасяща се до физическо лице”, което не е анонимно. Такива са и името, и ЕГН, много други, вкл. и т.нар. „чувствителни данни” .
НЕ всички лични данни са защитени обаче. Това е разковничето. Изяснени са изискването данните да са структурирани в (ръчен) „регистър” или обработвани с автоматични средства.
ЗЗЛД е всъщност забранителен закон. Защитата на личните данни като тайна се изчерпва в забрана за обработването на защитени лични данни, определени изключения от тази забрана и ограничения на тези изключения. Обсъдена е колизията на нормативни актове. Ако искат, физическите лица, могат да препятстват обработката на личните им данни. Дори да искат, те не могат напълно да дадат съгласие за обработването им.
Посочени са принципите за обработка, системата Safe harbour, както и правата на прозрачност – физическите лица да узнаят за обработваните за тях данни.
Разграничени са „администраторът” от „обработващият” лични данни. Разгледани са правата на наследниците.Вътрешният трансфер на лични данни е по-нерегламентиран от международния, освен в случаите на директен маркетинг. Където е най-необходима – при кредитния рейтинг и другите автоматизирани решения, ЗЛД е непълна
Сбито са коментирани процедурите за защита – пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), административни производства, принудителни административни мерки, съдебно обжалване, административнонаказателно производство, углавна отговорност, граждански иск, браншови етични кодекси, задължителни предписания.

Част трета (§§ 28 – 35) – ПРИЛОЖЕНИЕ на ЗЛД

Дадени са редица примери, в които обработката на лични данни е сигурна; както и такива, в които само се претендира. Отделено е внимание на видеонаблюдението (и CCTV) във връзка с отделното конституционно право на защита на личността, изискването за регистрация, заобикалянето на конституцията чрез ЗЗЛД. Банките и кредитните институции често администрират лични данни, но това може да се изисква по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Разгледаните са непубличните регистри по ДОПК, AFIS, а също и ДАКСИ, публични регистри, търговския, имотния, държавна сигурност… в светлината на Хартата на основните права. Реагира се срещу злоупотребяването с етикета „чувствителни данни”, особено от недобросъвестни политици и публични личности.
Публичността на дейността на съдебната власт в правовата държава има предимство над ЗЛД. ЗЗЛД го признава. Споменат е дебатът в Германия.

Част четвърта (§§ 36 – 40) – КРИТИКА на ЗЛД

В българското общество ЗЛД се преекспонира, достига се до истерия, липсват икономическите и културни предпоставки за нея. Трепери се за защитата на някакви данни, без те всъщност да подлежат на охрана от закона. Злоупотребително се поставят пречки пред работата на съдебната власт, на данъчните и на органите по гражданско състояние. КЗЛД се стреми да оправдае бюджета си (при негативни констатации на Сметната палата) и това спомага за насаждането на паника. Тежестта за бизнеса е непоносима. Едва ли не всеки трябва да се вписва в регистъра на администраторите. Нормативната уредба е под всякаква критика, а ежедневно в банки и други институции подписваме огромни неразбираеми клаузи с дребен шрифт досежно обработката на ЛД.
Статията завършва с прозаичния извод, че въпросът е в мярата.
Настоящата анотация (сбит преразказ) е правена набързо и „не се подписвам под нея” :). За по-прецизно юридически обосновано и обмислено становище вж. статията на посочения по-горе адрес.

Advertisements
Published in: on 27. септември '09 at 5:05  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2009/09/27/%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: