Няма „спиране на часовника”

В решението си по делото срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци на Столичния общински съвет Административният съд – София-град (АССГ, докладчик председателят на тричленката Калина Арнаудова) приема, че

  •  Общинският съвет не може да определи размери на данъците под минималния и над максималния законов размер; в тия случаи отмененото решение се замества от минималния размер;
  • разминаването между две разпоредби е нонсенс; при нищожност се прилага минималният размер по закон;
  • премахването на дублираща се (но с различно съдържание) таблица не е поправка, а изменение, тъй като не е налице противоречие между удостоверения и приетия подзаконов текст.
  • Отбелязани със звезда забележки в края на текста са нищожни.
  • процедура „спиране на часовника” в нормотворческата дейност няма и вземането на решение след крайния срок е проява на липса на („изчерпана”) времева компетентност, която би довела до нищожност, и съответно изменението е „без правно значение”.
  • „определянето” (§ 18 на последния засега ЗИДЗМДТ, ДВ 110/07) на данъците е в срока, ако решението е взето в срока, а моментът на обнародването не е меродавен.

Контроверсен е последният пункт. При съдебните решения срокът (инструктивен) е за произнасянето, докато решението влиза в сила обикновено по-късно (изтичане на срока и възможностите за обжалване). При решенията на административните органи, струва ми се, приемането, обнародването, потвърждаването не притежават самостоятелно значение като елементи на фактическия състав на влизането в сила, но не всички зависят от волята и организацията на приемащия орган и щом законът ги посочва конкретно, без „влезли в сила”, значи има предвид конкретно тях. (СОС: „действията по удостоверяването и огласяването на Наредбата са последващи. Те са различни от формирането на воля на органа и имат за цел да доведат Наредбата до знанието на гражданите”; АССГ: „При граматично тълкуване на посоченото правно понятие следва да се вземат предвид значенията на думата, с които тя е включена в речниковия фонд на българския книжовен език. Във всички издания на “Български тълковен речник” […] всички семантични форми на думата “определям”, като речникова единица са свързани с конкретно и ясно вземане на решение, с формиране и обективиране на воля. Следователно в правното понятие “определя” законодателят е вложил като съдържание формиране и обективиране на правновалидна воля от компетентен орган.”). От друга страна, целта на разпоредбата е да създаде правна сигурност и да дисциплинира органите, а както отбелязахме, само влизането в случая има самостоятелно значение.  Според недоволните от съдебното решение самото „определяне” не било само волеизявление, а на влязъл в сила нормативен акт, тъй като правното понятие било различно от езиковото. Липсва обаче легална дефинция, която да дерогира чл. 9, ал. 1 ЗНА.

 

Делото е № 2051/2008 г., прогласява частична нищожност и унищожаемост (само за МПС, не и за недвижимите имоти) и вероятно ще бъде оспорвано и от двете страни пред ВАС.

Advertisements
Published in: on 2. юни '08 at 12:52  Вашият коментар  

The URI to TrackBack this entry is: https://piliph.wordpress.com/2008/06/02/%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%e2%80%9e%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%e2%80%9d/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: