Докъде отговаря общината за дупка?

Без да твърдя, че топлата вода е нещо иновативно, помествам набързи писания относно произхода и ограниченията на отговорността на общината и държавата при вреди от инфраструктурата.
В конкретният случай искът по чл. 213 КЗ-отм. е неоснователен, но не затова. (още…)

Published in: on 11. ноември '19 at 12:24  2 коментара  

Извънреден труд на официални празници – колко надници

2 + 2 = 3 =/=4

(още…)

Published in: on 21. август '19 at 5:55  3 коментара  

Искът по чл. 344 ал. 1 т. 1 трябва да стане още по-конститутивен

Понастоящем уволнението настъпва с едностранно изявление на работодателя; ако изявлението е неоснователно, работникът може да води конститутивен иск за отмяна на уволнението (по-скоро декларативен). Съдът не може да уважи иска отчасти. (още…)

Published in: on 25. май '19 at 3:24  Вашият коментар  

estelada negra

16658-estelada-negra_400px

Published in: on 2. октомври '18 at 10:29  Comments (1)  

Дело C-176/17 – четене с неразбиране

С Решението си по делото Profi Credit Polska S.A. срещу Mariusz Wawrzosek Съдът на Европейския съюз приема заповедно производство за несъвместимо с европейското право.
Не съм сигурен, че мога да приложа спрямо него изпитния жанр Leseverstehen. (още…)

Published in: on 18. септември '18 at 2:40  2 коментара  

Отрицателните факти подлежат на доказване, но това не е важно

Тази бележка следва да започне с обръщане на внимание, че „не подлежат“ е многозначен израз с два възможни смисъла: (а) не могат; или (б) не трябва да бъдат доказани, т.е. тежестта за доказване е на другата страна, сир., ако не се докаже нищо, за целите на процеса ще се презюмира отрицателният факт. (още…)

Published in: on 15. септември '18 at 7:16  4 коментара  

Зъболекарска грешка и медицински стандарти при иновативни терапии – наказателноправна оценка

Струва ми се, че си струва да се публикуват.  Правната страна почва от т. V. Има интересни въпроси по давността и ЧХ. Накрая е поместено и решението на ВКС.

 

МОТИВИ

към ПРИСЪДА, постановена на 17.03.2015 г.

от СГС, НО, ХVІ въззивен състав по ВНЧХД 3030/2014 г.

(още…)

Published in: on 5. ноември '16 at 2:29  Вашият коментар  

За референдума през 2016 г.

Преди време се подписах за инициативата на С. Трифонов с голяма радост. След като решението на НС беше отчасти обявено за противоконституционно, с Указ (обн. ДВ 65/2016 г.) е определена датата за произвеждането на референдума по останалите въпроси, а именно – 06.11.2016 г. Сега реших да помисля по същество и към момента моето мнение е следното: (още…)

Published in: on 17. октомври '16 at 11:26  Вашият коментар  

Позитивистично за уволненията

Класическата теория, та и законът говорят за „право на уволнение“, „незаконност“, „отмяна на уволнението“. Трезвият позитивноправен преглед показва, че това не е точно така. Работодателят винаги може да прекрати ТПО, той наистина има такова право, но то не е обвързано от някакви предпоставки извън личното му усмотрение. (още…)

Published in: on 3. септември '16 at 2:17  4 коментара  

Разноски независимо от изхода на делото

І.
Анализът на чл. 78 ГПК сочи, че разноски се е дължат за неоснователно предизвикано съдебно дело. В разпоредбата са казуистично разгледани основните случаи, но съдебната практика не се е свенила да ги доразвива. (още…)

Published in: on 21. август '16 at 11:09  6 коментара  

Още едно ТР за видовете императивност/ нищожност

Известна е теоретическата конструкция, че повелителните норми могат да бъдат: забрана за сключване и забрана за съдържание. (още…)

Published in: on 29. юни '16 at 8:55  Comments (1)  

Някои неразследвани или необясними странности

(копипейсти)

февруари

  • За шеф на Комисията по вътрешни работи на НС е избрано лице, тъкмо след като съдът е признал за него, че е надхвърлило правомощията си и е осуетило наказателно преследване – Р 430/2016г. по н.д. № 1454/15 г. ВКС. (още…)
Published in: on 22. февруари '16 at 12:48  Вашият коментар  

Задатъкът: частно изпълнение върху залога, опция и кондикция

Капарото, for dummies, е нещо като (малък) залог, който даваш, за да гарантираш, че си сериозен в намеренията си по договора. Той относително (опционално) определя размера на вредите при неизпълнение – изправната страна може да поиска този размер, а може и да търси реалните вреди. Ако изправната страна е задатъкополучателят, тя може да задържи, т.е. да придобие този „залог“. (още…)

Published in: on 6. февруари '16 at 6:11  Comments (1)  

Отпадането на „такса юрисконсулт“ – зле насочен популизъм?

Омбудсманката Манолова предлага да отпадне правото на Топлофикация да товари длъжниците си с юрисконсултско възнаграждение, като за целта щяла да сезира Конституционния съд. По този повод ми се ще да повторя някои неща, които би трябвало да са ясни. (още…)

Published in: on 23. януари '16 at 6:32  4 коментара  

2 дни out of joint

боговете сигурно са полудели

(още…)

Published in: on 16. януари '16 at 12:28  Вашият коментар  

Един проблем – две (грешни) решения

Понеже разглеждането на делата отнема време, съществува възможност решението да е безпредметно, тъй като постановеното в него да не може да бъде осъществено. Разчитането на тази неприятност (още…)

Published in: on 27. ноември '15 at 1:16  3 коментара  

ЗА отпадане на глава ХХVІІІ НПК

Законодателят е предвидил особен съдопроизводствен ред (чл. 375 – 380 от Наказателнопроцесуалния кодекс) за разглеждане на дела, по които с оглед обвинението/престъплението и съдимостта следва лицето да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание. (още…)

Published in: on 14. септември '15 at 8:04  Вашият коментар  

Мораторна неустойка по валутни вземания – актуални аспекти

Ако вземането е във валута, която се котира по-добре от лева/ поскъпва, длъжниците имат интерес да уговорят изключителна неустойка за забава, по-ниска от законната лихва. Понастоящем ситуацията не е такаав, ОЛП на БНБ е о,0. (още…)

Published in: on 2. септември '15 at 9:32  Вашият коментар  

Разваляне на финансов лизинг

Кой какво кому дължи?

Известно е, че при неизпълнение кредиторът може (чл. 55, 79, 87 и 88 ЗЗД): (още…)

Published in: on 16. юни '15 at 10:26  Вашият коментар  

Служебно начало по прилагане на Европейското право

Тук прeтоплям практиката на СЕО/СЕС по неравноправните клаузи, тъй като все пак е интересно съотношението с правомощията по българското право на съда (въззив и заповеден) по императивни норми. (още…)

Published in: on 22. април '15 at 10:10  2 коментара  

Софийска съдебна палата – схема

Разположение на залите по етажи (още…)

Published in: on 16. февруари '15 at 12:31  Comments (1)  

ЗУТовщини

Понятието за „търпим строеж“ е дефинирано в § 16 от Закона за устройство на територията по тру (още…)

Published in: on 27. октомври '14 at 11:12  Comments (1)  

РОИСЕ

Сигурно нещо ми има, щом простият факт, че някакви хора с надписи 5ЕСИР!ТУ РОИСЕ обикалят по улицата, ме (още…)

Published in: on 27. октомври '14 at 10:59  Вашият коментар  

Проба за методика за обезщетенията за неимуществени вреди

Време е да се сложат обезщетенията на нАучна основа!
(малко тъпо, но подлежи на донапасване) (още…)

Published in: on 11. май '14 at 3:45  2 коментара  

За косвения контрол върху административни актове и съдебни решения

Може ли гражданският съд и доколко да ревизира актовете на администрацията и контролиращите я съдилища? Следва опит за систематично издържан отговор при различните хипотези, както и преглед на лутанията в практиката. (още…)

Published in: on 6. април '14 at 5:27  5 коментара  

Ne bis in idem и идеалната съвкупност

Чл. 26 ал. 1 т. 6 НПК, както се прилага, изключва възможността за прилагане на чл. 25 НК спрямо престъпления в идеална съвкупност. Между другото, Указът за борба с дребното хулиганство трябва да се промени. (още…)

Published in: on 24. ноември '13 at 5:19  2 коментара  

За полицейското „насилие” и границите на протеста

А. Принципни бележки
Б. In concreto – юли, ноември 2013 г. (още…)

Published in: on 16. ноември '13 at 5:59  Comments (1)  

За третите, четвъртите лица и деликта при Павловия иск

Ревокаторният иск не се ограничава до учебникарския пример с договорите за продажба, естествено, но така е най-лесно. Обичайната ситуация е изобразена на схемата в карето:

paul (още…)

Published in: on 28. август '13 at 12:44  Comments (1)  

БУЛКОМ 2000 – разочарование. Грешки при набавяне на тонер касети

Където работя, пишем много и съответно сравнително често купуваме или зареждаме тонер касети (бях правил сметки, които не помня, но някъде средно печатаме/копираме 80 стр./р.ден.) През последните години (най-късно от 2009 г. да е било) ползвахме за това „Булком 2000”, като първоначално нямаше проблеми – идваха на място.
Впоследствие започнаха трудностите и най-вече със зареждането на касети. (още…)

Published in: on 17. март '13 at 4:19  Вашият коментар  

Срок и забава за плащане и преглед в ТЗ – съпоставка с Директивата

За търговските договори, сключени след 15 март 2013 г., действат следните нови правила (ДВ 20/2013) (още…)

Published in: on 16. март '13 at 2:52  Comments (1)