Зъболекарска грешка и медицински стандарти при иновативни терапии – наказателноправна оценка

Струва ми се, че си струва да се публикуват.  Правната страна почва от т. V. Има интересни въпроси по давността и ЧХ. Накрая е поместено и решението на ВКС.

 

МОТИВИ

към ПРИСЪДА, постановена на 17.03.2015 г.

от СГС, НО, ХVІ въззивен състав по ВНЧХД 3030/2014 г.

(още…)

Advertisements
Published in: on 5. ноември '16 at 2:29  Вашият коментар  

За референдума през 2016 г.

Преди време се подписах за инициативата на С. Трифонов с голяма радост. След като решението на НС беше отчасти обявено за противоконституционно, с Указ (обн. ДВ 65/2016 г.) е определена датата за произвеждането на референдума по останалите въпроси, а именно – 06.11.2016 г. Сега реших да помисля по същество и към момента моето мнение е следното: (още…)

Published in: on 17. октомври '16 at 11:26  Вашият коментар  

Позитивистично за уволненията

Класическата теория, та и законът говорят за „право на уволнение“, „незаконност“, „отмяна на уволнението“. Трезвият позитивноправен преглед показва, че това не е точно така. Работодателят винаги може да прекрати ТПО, той наистина има такова право, но то не е обвързано от някакви предпоставки извън личното му усмотрение. (още…)

Published in: on 3. септември '16 at 2:17  2 Коментари  

Разноски независимо от изхода на делото

І.
Анализът на чл. 78 ГПК сочи, че разноски се е дължат за неоснователно предизвикано съдебно дело. В разпоредбата са казуистично разгледани основните случаи, но съдебната практика не се е свенила да ги доразвива. (още…)

Published in: on 21. август '16 at 11:09  2 Коментари  

Още едно ТР за видовете императивност/ нищожност

Известна е теоретическата конструкция, че повелителните норми могат да бъдат: забрана за сключване и забрана за съдържание. (още…)

Published in: on 29. юни '16 at 8:55  Comments (1)  

Някои неразследвани или необясними странности

(копипейсти)

февруари

  • За шеф на Комисията по вътрешни работи на НС е избрано лице, тъкмо след като съдът е признал за него, че е надхвърлило правомощията си и е осуетило наказателно преследване – Р 430/2016г. по н.д. № 1454/15 г. ВКС. (още…)
Published in: on 22. февруари '16 at 12:48  Вашият коментар  

Задатъкът: частно изпълнение върху залога, опция и кондикция

Капарото, for dummies, е нещо като (малък) залог, който даваш, за да гарантираш, че си сериозен в намеренията си по договора. Той относително (опционално) определя размера на вредите при неизпълнение – изправната страна може да поиска този размер, а може и да търси реалните вреди. Ако изправната страна е задатъкополучателят, тя може да задържи, т.е. да придобие този „залог“. (още…)

Published in: on 6. февруари '16 at 6:11  Comments (1)  

Отпадането на „такса юрисконсулт“ – зле насочен популизъм?

Омбудсманката Манолова предлага да отпадне правото на Топлофикация да товари длъжниците си с юрисконсултско възнаграждение, като за целта щяла да сезира Конституционния съд. По този повод ми се ще да повторя някои неща, които би трябвало да са ясни. (още…)

Published in: on 23. януари '16 at 6:32  4 Коментари  

2 дни out of joint

боговете сигурно са полудели

(още…)

Published in: on 16. януари '16 at 12:28  Вашият коментар  

Един проблем – две (грешни) решения

Понеже разглеждането на делата отнема време, съществува възможност решението да е безпредметно, тъй като постановеното в него да не може да бъде осъществено. Разчитането на тази неприятност (още…)

Published in: on 27. ноември '15 at 1:16  3 Коментари  

ЗА отпадане на глава ХХVІІІ НПК

Законодателят е предвидил особен съдопроизводствен ред (чл. 375 – 380 от Наказателнопроцесуалния кодекс) за разглеждане на дела, по които с оглед обвинението/престъплението и съдимостта следва лицето да се освободи от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание. (още…)

Published in: on 14. септември '15 at 8:04  Вашият коментар  

Мораторна неустойка по валутни вземания – актуални аспекти

Ако вземането е във валута, която се котира по-добре от лева/ поскъпва, длъжниците имат интерес да уговорят изключителна неустойка за забава, по-ниска от законната лихва. Понастоящем ситуацията не е такаав, ОЛП на БНБ е о,0. (още…)

Published in: on 2. септември '15 at 9:32  Вашият коментар  

Разваляне на финансов лизинг

Кой какво кому дължи?

Известно е, че при неизпълнение кредиторът може (чл. 55, 79, 87 и 88 ЗЗД): (още…)

Published in: on 16. юни '15 at 10:26  Вашият коментар  

Служебно начало по прилагане на Европейското право

Тук прeтоплям практиката на СЕО/СЕС по неравноправните клаузи, тъй като все пак е интересно съотношението с правомощията по българското право на съда (въззив и заповеден) по императивни норми. (още…)

Published in: on 22. април '15 at 10:10  2 Коментари  

Софийска съдебна палата – схема

Разположение на залите по етажи (още…)

Published in: on 16. февруари '15 at 12:31  Comments (1)  

ЗУТовщини

Понятието за „търпим строеж“ е дефинирано в § 16 от Закона за устройство на територията по тру (още…)

Published in: on 27. октомври '14 at 11:12  Comments (1)  

РОИСЕ

Сигурно нещо ми има, щом простият факт, че някакви хора с надписи 5ЕСИР!ТУ РОИСЕ обикалят по улицата, ме (още…)

Published in: on 27. октомври '14 at 10:59  Вашият коментар  

Проба за методика за обезщетенията за неимуществени вреди

Време е да се сложат обезщетенията на нАучна основа!
(малко тъпо, но подлежи на донапасване) (още…)

Published in: on 11. май '14 at 3:45  2 Коментари  

За косвения контрол върху административни актове и съдебни решения

Може ли гражданският съд и доколко да ревизира актовете на администрацията и контролиращите я съдилища? Следва опит за систематично издържан отговор при различните хипотези, както и преглед на лутанията в практиката. (още…)

Published in: on 6. април '14 at 5:27  5 Коментари  

Ne bis in idem и идеалната съвкупност

Чл. 26 ал. 1 т. 6 НПК, както се прилага, изключва възможността за прилагане на чл. 25 НК спрямо престъпления в идеална съвкупност. Между другото, Указът за борба с дребното хулиганство трябва да се промени. (още…)

Published in: on 24. ноември '13 at 5:19  2 Коментари  

За полицейското „насилие” и границите на протеста

А. Принципни бележки
Б. In concreto – юли, ноември 2013 г. (още…)

Published in: on 16. ноември '13 at 5:59  Comments (1)  

За третите, четвъртите лица и деликта при Павловия иск

Ревокаторният иск не се ограничава до учебникарския пример с договорите за продажба, естествено, но така е най-лесно. Обичайната ситуация е изобразена на схемата в карето:

paul (още…)

Published in: on 28. август '13 at 12:44  Comments (1)  

БУЛКОМ 2000 – разочарование. Грешки при набавяне на тонер касети

Където работя, пишем много и съответно сравнително често купуваме или зареждаме тонер касети (бях правил сметки, които не помня, но някъде средно печатаме/копираме 80 стр./р.ден.) През последните години (най-късно от 2009 г. да е било) ползвахме за това „Булком 2000”, като първоначално нямаше проблеми – идваха на място.
Впоследствие започнаха трудностите и най-вече със зареждането на касети. (още…)

Published in: on 17. март '13 at 4:19  Вашият коментар  

Срок и забава за плащане и преглед в ТЗ – съпоставка с Директивата

За търговските договори, сключени след 15 март 2013 г., действат следните нови правила (ДВ 20/2013) (още…)

Published in: on 16. март '13 at 2:52  Вашият коментар  

Срочен договор

Срочен е този договор, който не може да бъде прекратен по всяко време. С него трябва да се внимава. (още…)

Published in: on 14. март '13 at 10:26  6 Коментари  

Кредитният лимит не пази абонатите

Това би трябвало да е отдавна известно, още повече че е недвусмислено посочено и в общите условия, и на сайтовете на мобилни оператори. Въпреки това напоследък имам поне 2 случая с неприятно изненадани потребители. (още…)

На сбирката си Чрезвичайните комитети поискаха диктатура на пролетариата

Дали февруарската революция ще донесе нещо добро? Ще видим. (още…)

Published in: on 24. февруари '13 at 1:04  Вашият коментар  

Прехвърляне на Microsoft Outlook календар в Google Calendar – избягване на маймуница

Искам, календара, който си поддържам в Аутлук (защото го синхронизирам вкъщи с джиесема си), да го виждам и в Гугъл календар (за да го имам и на компютъра в офиса, където нямам Аутлук). Кирилицата буксува(ше). (още…)

Published in: on 22. февруари '13 at 5:39  Comments (1)  

чл. 536 ал. 3 ГПК (жалба срещу спряна регистрация)

Това е по-скоро молба някой да разясни текста, въведен в края на миналата година. Тук поствам текста и малкото от стенограмата в НС. Е, и моята догадка… (още…)

Published in: on 21. февруари '13 at 6:46  Вашият коментар  

Писмено пълномощно от търговец

Чл. 26 от Търговския закон предвижда, при определени предпоставки, допълнителна благинка.

За съотношението между пълномощията по ЗЗД и ТЗ.  (още…)

Published in: on 6. януари '13 at 7:48  5 Коментари