Не бъди сляпа, Европа, и не мълчи за протестите. България е “пленена” държава.

На 07.09.2020 г. германският вестник „Шпигел“ е публикувал интервю „Протести в България. Не бъди сляпа, Европа, и не мълчи“, което Кено Версек е взел от председателя на ВКС Лозан Панов. Превод е поместен в електронното издание „Дефакто“ под горното заглавие. Копирам го тук:

(още…)
Published in: on 7. май '21 at 7:32  Вашият коментар  

Предели на СПН, бъдещи платежи и правораздавателна власт на съдебния изпълнител

След раздумка с моя приятел Васко и след прочит на статията му се нахвърлят следните хрумкотези:

Поначало за допустимостта на иска е нужно твърдение, че вземането е възникнало, а за основателността му – и доказателство, че е изискуемо. Тъй като между заповедта за изпълнение и влизането й в сила няма друг акт, вземането трябва и да е изискуемо към издаването й. (Изключения – надолу.)

(още…)
Published in: on 17. април '21 at 7:32  Вашият коментар  

Отговорност за вреди от ваксини

По въпроса се появиха няколко статии, а аз опитах да систематизирам кой за какво и кога плаща обезщетение.

(още…)
Published in: on 9. февруари '21 at 4:09  Comments (1)  

Несъстоятелност на застраховател

С Решение по д. C‑427/19 СЕС приема, че:

(още…)
Published in: on 29. декември '20 at 6:22  Вашият коментар  

Стари общи условия на Топлофикация

Де леге ференда общите условия поне на дружествата с господстващо положение трябва да бъдат депозирани при надзорните им ограни, които да ги публикуват на страниците си. Това осигурява прозрачност, достоверна дата на съдържанието им и пр. (Аналогия – КТД.)

(още…)
Published in: on 28. декември '20 at 2:09  Вашият коментар  

Трябва ли съдът да помага на кредитора/ формалния ищец

Как следва да се произнесе гражданският съд по искане на ищеца за издаване на удостоверение за снабдяване с документи, въз основа на които да конкретизира ответника?

(още…)
Published in: on 16. декември '20 at 10:56  Вашият коментар  

Тетрахотомията на пороците

Какво е решение, което нарушава съществени правила по издаването си, но позоваването на това може да е ограничено?

(още…)
Published in: on 11. декември '20 at 3:15  Comments (1)  

Премълчаната солидарност, основанието на иска и свръхпетитумът

Ищецът твърди дълг от 3000 и търси по 1500 от всеки длъжник. В хода на делото се установява, че дългът е 2000, но е солидарен. За колко следва да бъде осъден всеки?

(още…)
Published in: on 3. декември '20 at 1:41  2 коментара  

Действие на отмяната на нормативен акт (от съда)

Въпросът е фундаментален, на ОТП, особено в държава от континенталния правен кръг, чието регулиране се основава на нормативни актове, но и аз се забърках. Всъщност причината може би не е у мен – уредбата е противоречива и неясна. А КС е тръгнал да изяснява цялостно въпроса едва на 30-ата година от съществуването си, като е обърнал част от практиката си на 180 градуса.

(още…)
Published in: on 18. ноември '20 at 5:56  Comments (1)  

Релевантният момент за разноските

Кое е приложимото по време право за определяне, респ. намаляване на размера на адвокатския хонорар?

(още…)
Published in: on 14. ноември '20 at 11:50  2 коментара  

Предели на протестната принуда

Обществото се движи, откакто съществува. Много хора са писали за това, а и без писане то е умозрително и интуитивно. Но, да систематизирам моите 5 стотинки.

Войната е насилствен конфликт между две равни в някакъв аспект групи (държави, граждани). Бунтът за сметка на това е надигане на (множество) неовластени срещу властта в държавата (още…)

Published in: on 2. август '20 at 1:15  8 коментара  

Безсилието на гражданския съдия да възстанови справедливостта

Всяка от страните довела по свидетел. Всеки от тях послъгва. (още…)

Published in: on 24. юни '20 at 5:48  Вашият коментар  

За тарикатлъка по веригата

Наскоро писах, че повечето съдии не са особено безпристрастни, когато иде реч за тях си. Като много хора, те не са и особено старателни и изпълнителни, ако може да минат метър.

(още…)

Published in: on 6. юни '20 at 5:39  Comments (1)  

Update на темпоралното действие на извънредните мерки

Публикацията „Действие във времето на някои извънредни мерки с частноправно значение“ е обновена с оглед промените (дори в заглавието) на ЗМДВИППП-2020 г.

Като цяло някои мерки ще се прилагат за по-дълъг период, но пък в по-тесен предметен обхват. (още…)

Published in: on 16. май '20 at 5:07  Вашият коментар  

Какво трябва да се прави, ако псуваш съда?

Съдиите понякога не са безпристрастни, когато става дума за тях си. Като всяко съсловие те първосигнално бранят времето, нервите и парите си. Това показва и становището им по промените в ГПК: някои не искаха да извършват проверка за неравноправност, защото ги натоварва; други искат делата да се гледат в закрито заседание, за да им е по-лесно (някои и сега пъдят от зала); масово се подписват за прекратяване на дела с неприятни страни. Адвокатите също бранят своите интереси и за последното се противопоставиха най-висшите органи на адвокатурата.

Затова чуждестранният поглед е полезен. Възраждаме рубриката „Юркопипейст“ с една прилична статия, публикувана в „Дефакто“ на 05.05.2020 г. В нея са обобщени данни за някои държави и ЕСПЧ. Изглежда се твърди, че чисто санкционните мерки не винаги са достатъчни, а отстраняването от зала трябва да се нагоди към писмените производства. Тези мерки обаче трябва да са последно средство.

(още…)

Published in: on 13. май '20 at 3:27  Comments (1)  

Как да превърнем Уърдовски документ с бележки под линия в Пидиеф с линкове

How to convert a Word *.doc file with endnotes to a *.pdf with linked footnotes. English below.
Без да знаем добре кодовете и без специализирана програма
(още…)

Published in: on 13. май '20 at 1:36  Вашият коментар  

Някои наблюдения по мотивите на РКС 3/20 г.

В Решение № 3/ 20 г. по к.д. 5/ 19 г. се тълкува, че противоконституционността на

1) ненормативни актове има действие ex tunc

2) закон налага неприлагането му по „неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства“;

3) изменителен закон не възстановява предишния.

*

Тълкуването изяснява смисъла на Конституцията, а мотивите му – диспозитива.

В тази връзка съм (си) откроил някои интересни (ми) момента в мотивите. (още…)

Published in: on 7. май '20 at 5:09  2 коментара  

Действие във времето на някои извънредни мерки с частноправно значение

По средата и в края на извънредното положение правилата се промениха; някои действаха за кратко; други – с обратно действие. В таблицата по-долу е направен опит за съпоставка в областта на гражданското и търговското право.

По-удобен за разглеждане е този *.pdf вариант. (още…)

Published in: on 10. април '20 at 2:36  2 коментара  

Извънреден труд на служители на МВР на ненормирано време

По отношение на служителите на МВР, които не работят на сумирано време, напр. разследващи, ЗМВР, ред. ДВ 14/ 2015 г. предвижда: (още…)

Published in: on 7. март '20 at 4:23  Вашият коментар  

Докъде отговаря общината за дупка?

Без да твърдя, че топлата вода е нещо иновативно, помествам набързи писания относно произхода и ограниченията на отговорността на общината и държавата при вреди от инфраструктурата.
В конкретният случай искът по чл. 213 КЗ-отм. е неоснователен, но не затова. (още…)

Published in: on 11. ноември '19 at 12:24  2 коментара  

Извънреден труд на официални празници – колко надници

2 + 2 = 3 =/=4

(още…)

Published in: on 21. август '19 at 5:55  3 коментара  

Искът по чл. 344 ал. 1 т. 1 трябва да стане още по-конститутивен

Понастоящем уволнението настъпва с едностранно изявление на работодателя; ако изявлението е неоснователно, работникът може да води конститутивен иск за отмяна на уволнението (по-скоро декларативен). Съдът не може да уважи иска отчасти. (още…)

Published in: on 25. май '19 at 3:24  Вашият коментар  

estelada negra

16658-estelada-negra_400px

Published in: on 2. октомври '18 at 10:29  Comments (1)  

Дело C-176/17 – четене с неразбиране

С Решението си по делото Profi Credit Polska S.A. срещу Mariusz Wawrzosek Съдът на Европейския съюз приема заповедно производство за несъвместимо с европейското право.
Не съм сигурен, че мога да приложа спрямо него изпитния жанр Leseverstehen. (още…)

Published in: on 18. септември '18 at 2:40  2 коментара  

Отрицателните факти подлежат на доказване, но това не е важно

Тази бележка следва да започне с обръщане на внимание, че „не подлежат“ е многозначен израз с два възможни смисъла: (а) не могат; или (б) не трябва да бъдат доказани, т.е. тежестта за доказване е на другата страна, сир., ако не се докаже нищо, за целите на процеса ще се презюмира отрицателният факт. (още…)

Published in: on 15. септември '18 at 7:16  6 коментара  

Зъболекарска грешка и медицински стандарти при иновативни терапии – наказателноправна оценка

Струва ми се, че си струва да се публикуват.  Правната страна почва от т. V. Има интересни въпроси по давността и ЧХ. Накрая е поместено и решението на ВКС.

 

МОТИВИ

към ПРИСЪДА, постановена на 17.03.2015 г.

от СГС, НО, ХVІ въззивен състав по ВНЧХД 3030/2014 г.

(още…)

Published in: on 5. ноември '16 at 2:29  Вашият коментар  

За референдума през 2016 г.

Преди време се подписах за инициативата на С. Трифонов с голяма радост. След като решението на НС беше отчасти обявено за противоконституционно, с Указ (обн. ДВ 65/2016 г.) е определена датата за произвеждането на референдума по останалите въпроси, а именно – 06.11.2016 г. Сега реших да помисля по същество и към момента моето мнение е следното: (още…)

Published in: on 17. октомври '16 at 11:26  Вашият коментар  

Позитивистично за уволненията

Класическата теория, та и законът говорят за „право на уволнение“, „незаконност“, „отмяна на уволнението“. Трезвият позитивноправен преглед показва, че това не е точно така. Работодателят винаги може да прекрати ТПО, той наистина има такова право, но то не е обвързано от някакви предпоставки извън личното му усмотрение. (още…)

Published in: on 3. септември '16 at 2:17  4 коментара  

Разноски независимо от изхода на делото

І.
Анализът на чл. 78 ГПК сочи, че разноски се е дължат за неоснователно предизвикано съдебно дело. В разпоредбата са казуистично разгледани основните случаи, но съдебната практика не се е свенила да ги доразвива. (още…)

Published in: on 21. август '16 at 11:09  7 коментара  

Още едно ТР за видовете императивност/ нищожност

Известна е теоретическата конструкция, че повелителните норми могат да бъдат: забрана за сключване и забрана за съдържание. (още…)

Published in: on 29. юни '16 at 8:55  Comments (1)